Orario Classi

 

  L M M G V S
06.30   CF   CF    
10.00 CF CF CF CF CF CF
13.00 CF  CF CF  CF CF
17.30  CF CF  CF CF  CF CF
18.30 CF CF CF CF CF  
19.30 CF CF CF CF CF  
20.30 CF CF CF CF CF  
CF = CrossFit
SM = Spartan Methodology